GIDA GÜVENLİĞİ VE HİJYEN DENETİMİ

Gıda Güvenliği ve Hijyen Denetimi Nedir?

 

İnsanın en temel ihtiyaçlarından olan beslenme ve sağlıklı yaşam, gıda güvenliği esasıyla mümkündür. Dünyadaki birçok yeni hastalığın türeyişi gıda güvenliğinin önemini göstermiştir. Gıda kaynaklı hastalıklar, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde insan sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.

Gıda güvenliği, gıdaların tüketim için uygunluğu ve tüketicilerin gıda kaynaklı sağlık risklerine karşı korunmasıdır.

Hijyen denetimi denilince; gıda ürünlerinde bozulmaya neden olan faktörler, bu durumun tüketici tarafındaki etkileri, alınabilecek önlemler ve gıda güvenliğini arttırabilecek çözüm önerileri ve uygulamalar anlaşılmaktadır. İşletmelerde insan sağlığını tehdit edebilecek unsurların en aza indirmek, hatta tamamen yok etmek için hijyen denetimi arka plana atılamayacak kadar önemli bir önlemdir. Çünkü işletmelerde hijyen elde edilecek olan ürünün kalite güvencesinin sağlanmasında en önemli faktördür ve ancak düzenli bir hijyen programı ile kaliteli ve güvenilir gıdalar satışa sunmak mümkün olabilir.

 

Gıda Güvenliği ve Hijyenin Hedefi Nedir?

Gıda güvenliğinin en dar anlamda hedefi; üretilen ürünlerin tüketicilere, biyolojik fiziksel ve kimyasal açından da yaşadığımız çevreye zarar vermemesidir. Bu adımda gıda üretimi yapan işletmelerde (restoran, otel, pastahane vb.) kaliteli üretim sisteminin yanında öncelikli olarak üretilen gıdayı garanti altına alan GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ, gıda güvenliğinin ve gıda güvenliği programlarının önemini arttırmıştır.

Gıda güvenliği programlarının uygulanmasıyla tehlikelerin en aza indirgenerek, ortaya çıkan hataların nereden kaynaklandığını ve bu hatalara nasıl çözüm bulunabileceği amaçlanmaktadır.

Ayrıca üretilen gıdalarda hijyen uygulamaları, çalışan personelin sürekli eğitimi, gıda işletmelerinin ve toplumun yaşam çıtasını yükselteceği göz ardı edilemeyecek bir gerçektir.

Gıda güvenliği; gıdada tüketim anında veya (tüketici tarafından kullanıldığında) gıda kaynaklı tehlikelerin bulunması ile ilgilidir. Gıda güvenliği tehlikelerinin girişi gıda zincirinin herhangi bir basamağında ortaya çıkabilir, bu nedenle de gıda zinciri boyunca etkin bir kontrolün gerçekleştirilmesi önemlidir. Dolayısıyla gıda güvenliği, gıda zincirinde yer alan tüm birimlerin katkısıyla sağlanan bir olgudur.

Gıda Güvenliği ve Hijyen Denetiminin Kapsamı Nedir?

 

Gıda Güvenliği ve Hijyen Denetimi, gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda işyerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartları ile gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin gıda mevzuatına uygunluğunun denetim ve kontrolünü kapsamaktadır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 28 Eylül 2008 Tarihli "Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik" hükümleri yasal dayanağını oluşturur.

Gıda Güvenliği ve Hijyen Denetiminin Faydaları Nelerdir?

  • İşletmenin temizlik ve hijyenik yönden uygun hale getirilmesini sağlar.
  • İşletmede, güvenli ve kaliteli ürün üretilmesini sağlar
  • Müşteri  şikayetlerin azalmasını sağlar. Bu sayede firma itibarı artar.
  • Tüketicilerin aldıkları ürünlerin sağlıklı ve güvenli olduklarından emin olmalarını sağlar.
  • Mevcut ve/veya gelecekte olabilecek fiziksel, kimyasal, ya da biyolojik faktörlerden doğabilecek tehlikeleri tespit ederek önceden engellenmesini sağlar.
  • Tüm çalışanların ortak sorumluluğu sağlanarak etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasını sağlar.
  • Personel motivasyonu ve işteki verimlilik artar.
  • Yasal mevzuata uygun üretim ve satış yapılmasını sağlar.
  • Firmanın yasal denetimlere hazırlanmasına yardımcı olur.

 

Gıda ve Hijyen Denetiminin Yöntemi Nedir?

 

Gıda Güvenliği ve Hijyen Denetimleri; genellikle HABERSİZ DENETİM türünde belirli zaman periyotları ile gerçekleştirilmektedir. Denetimde etkinlik esastır. Bu uygulamadan amaç, hem sizlere hem de denetim alanına maksimum fayda sağlayacak çalışma disiplinini oluşturmaktır.

Denetim sonuçları denetimi müteakip rapor edilmekte olup kritik konuları ve değerlendirme sonuçları için aksiyon planları oluşturulmaktadır.

Denetim Raporları açıklayıcı / görsel içerikli olmaktadır. Raporlamalarda her bir tetkik konusu için özel kodlar kullanılmaktadır.