AVM DENETİMİ

AVM Denetimi Nedir?

Ülkemiz insanı artık boş vakitlerinde sıklıkla alışveriş merkezlerini ziyaret etmeyi tercih etmektedir. Bunun en büyük nedeni, insanların aynı alanda farklı pek çok ihtiyacını karşılayabiliyor olmasıdır. Bu ihtiyaçlardan en temeli ise, yiyecek ve içecek ihtiyacıdır. Alışveriş merkezlerinde her türlü damak zevkine ve her bütçeye hitap eden, yerli - yabancı çok farklı seçenek aynı alanda bulunmaktadır.

Peki bu çeşitli ölçeklerde dizayn edilmiş, farklı seçenekleri de bünyesinde barındıran AVM'ler gıda güvenliği ve hijyen şartlarını karşılamakta mıdır? Son yıllarda bu AVM‘lerin yiyecek içecek alanlarını, restoranlarını, kiosklarını denetleyen bir mekanizma gelişmiştir.

Suryapı Marka AVM - Turkey - BursaWood | Proje Yönetimi

AVM Denetimleri Neden Yapılmaktadır?

Tükettikleri gıdaların, hijyen ve gıda güvenliği şartlarına uygun olduğunu ve bunun uzmanlarca denetlendiğini bilmek tüketiciye güven veren bir olgudur. Bu hizmeti, uzman firmalardan alan AVM yönetimleri ise; denetimlerden aldıkları raporlarla, sorumluluk alanındaki işletmelerin durumu hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. Gerekli durumda, yaptırım uygulayabilmekte ve düzeltici / önleyici faaliyet talep edebilmektedirler.

AVM yönetimin bu konudaki ciddiyetini gören gıda işletmeleri ise, konuya daha ciddiyetle yaklaşmaktadır. Gıda işletmeleri ve burada çalışan personellerde, hijyen ve gıda güvenliği bilinci oluşmaktadır. Denetimlerin sürekliliği ile bu bilinç de artmaktadır. İşletme sahipleri ve yöneticileri de; işletmelerinin durumunu, üçüncü uzman bir göz tarafından görmektedir. Bu üçüncü gözün tarafsız olduğunu bilinmekte, bu doğrultuda, düzeltici faaliyet planlayıp, aksiyon alınabilmektedir.

AVM'lerde Sıkı tedbirler uygulanacak

Denetimler Hangi Konuları Kapsamakta ve Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Denetimler genel olarak, işletmenin haberi olmadan farklı zamanlarda yapılmaktadır.

Denetimlerde, bir check-list doğrultusunda;

  • İşletmenin yasal şartları sağlayıp sağlamadığı,
  • Hijyen ve kalite sistemlerinin reel uygulanıp uygulanmadığı,
  • Personel hijyeni, hijyen bilinci,
  • Hammadde güvenilirliği,
  • Depolama şartları,
  • Üretim koşulları ve üretim aşamalarındaki hijyen uygulamaları,
  • Gıda, ekipman ve yüzey dezenfeksiyonları,
  • Servis ve sunum şartları

gibi pek çok konu değerlendirilmektedir.

Denetimler sırasında, işletmedeki dokümantasyonlar incelenmektedir. Teknik ölçümler yapılmaktadır. Personelin ellerinden, yüzeylerden ve ekipmanlardan, gıdalardan ve sulardan numuneler alınmaktadır. Denetimler sonrası, işletmeler için detaylı değerlendirme raporları hazırlanarak puanlama yapılmakta, nihayetinde sonuçlar raporlanarak AVM ve denetlenen işletmenin yönetimine sunulmaktadır.

Minimal Sanat | Maket Atölyesi

Denetimlerin Sonuçları ve Kazanımları Nelerdir?

Belirli periyotlarda denetlenen işletmede; kalite ve hijyen bilinci yoksa bilinç oluşmaya ve gelişmeye başlamaktadır. Bu bilinçte olan ve sistemler dahilinde çalışan işletmeler ise, bu bilincini daha da geliştirmektedir. Bu noktada, denetimlerin periyodik olması, sürekliliği önem kazanmaktadır. Tek seferlik veya uzun aralıklarla gerçekleştirilen denetimler sadece işletmenin durumunu göstermemektedir. Herhangi bir hedefe ulaşmamaktadır. Düzeltici faaliyet, gelişim izlenmemektedir. Gıda güvenliği ve hijyen sistemlerinde belirli aşamaya ulaşmış firmalar, bilinçli tüketici tarafından tercih edilmektedir. AVM’ler de, restoranlarda ve diğer gıda işletmelerinde uzman bir firma tarafından denetlendiğine dair sertifika aranmalıdır.