ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Bu çağda dünya çok küçülmüş, bilgi, teknoloji ve iletişim alanında büyük gelişmeler rekabeti artırmış ve hızla değişen dünyada ekonomik yarış boyut değiştirmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir.Bu da ancak kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. 

Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Standardları, 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan Uluslararası Standardlar haline gelmiştir.

ISO 9001, etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart  merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK'a verilmiştir.

The Ethereal Long Exposure Photography of Darren Moore

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

ISO 9001;

 • Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,
 • Kârın, verimliliğin ve pazar payının artmasını,
 • Etkin bir yönetimi,
 • Maliyetin azalmasını,
 • Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,
 • Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,
 • İadelerin azalmasını,
 • Müşteri şikayetinin azalmasını, memnuniyetin artmasını,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilirliği,
 • Hem iç faaliyetlerde hem de dış operasyonlarda hataların azaltılmasını, performansın artırılmasını,
 • Faaliyet gösterilen pazarda güçlü bir rakip olmayı,
 • Müşteri ihtiyaçlarını doğru belirleyerek karşılamayı,
 • Zaman, para ve kaynak tasarrufu,
 • Çalışanlar süreçlere dahil edilerek performanslarının artırılmasını,
 • Kaliteli hizmet ve yeni iş fırsatları elde edilmesini 

sağlamaktadır.

QUALITY SYSTEM