Şirket Değerlemesi

Şirket Değeri Nedir?

Şirket değeri, bir şirketin el değiştirmesinde baz alınacak fiyat olmasının yanında aynı zamanda şirketin tüm varlık ve faaliyetlerini barındıran bir mekanizmadır. Bu değer, şirket ile ilgili tüm parametreleri içerir ve şirket kararlarına yön verir.

Bir şirketin değerini oluşturan unsurlar, sadece iç mekanizmalarla izah edilemez. Dış faktörlerle ilgili birçok değişkenle de ilişkilidir. Değerleme çalışmalarında bu etkilerin tamamı göz önünde bulundurulmak zorundadır.

Değerleme işleminde; özellikle aşağıda sıralanan hususlar ve benzerleri üzerinde durulur:

 • Şirket hissedarlarının şirkete biçtikleri fiyat nedir?
 • Şirket yakın bir zamanda hisse devri yapacaksa devir fiyatı ne olabilir?
 • Şirket değerini arttırmak için ne gibi stratejik planlamalar yapılmıştır?
 • Şirketin hisselerini talep edenler için şirketin fiyatı nedir?
 • Şirketin kuruluşundan bu yana mali yapısında hangi yönde değişiklikler meydana gelmiştir?
 • Şirket hissedarlarının birbirleri ile ilişkileri nasıldır?
 • Şirketin kısa vadeli borç ifası oranları ne seviyededir?
 • Şirketin aktif kalitesi ve sermaye yeterlilik oranları nedir?
 • Şirketin borçluluk oranları ne seviyededir?
 • Şirketin devir hızı oranları ne seviyededir?
 • Tedarikçiler, alıcılar ve satıcıların performansı ne seviyededir?
 • Girdi ve çıktıların durumu nedir?
 • Rakip firmalardan üstün veya düşük olan özellikler nedir?
 • Sektörel gelişim ne durumdadır?
 • Makro ekonomik göstergeler ne durumdadır?
 • Şirket yöneticilerinin mevcut durumu ve şirkete katkıları ne seviyededir?
 • İlişkili/akraba firmaların piyasa değerine katkısı ne şekildedir? Holdingin bir firma satması durumunda diğer firmaların değerleri nasıl etkilenir?

Şirket değeri, şirketin tüm parametrelerini içeren ve şirketin karar alma sürecinde etkili olan bir unsurdur.

 

Ne Zaman Şirket Değerlemesi Talep Edilir?

 • Şirket hisselerinin tamamı veya bir kısmının satılması
 • Şirket evlilikleri
 • Ortaklık yapısının değişmesi (ortakların bir kısmının ayrılması, sermaye artırımı/azaltımı),
 • Halka arz
 • Kredi talebi
 • Şirket performans ölçümü
 • Stratejik planlamalar

vb. hususlar için değerleme talep edilebilir.

 

Şirket Değerleme Yöntemleri Nelerdir?

Şirket değerleme konusunda birçok yöntem olmakla birlikte genel kabul görmüş değerleme yöntemleri şunlardır: 

 1. İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMLARI YÖNTEMİ: Nakit Akımlarının muhasebe hesap kalemleriyle bulunması; Nakit Akımlarının Tahmin Süresinin Belirlenmesi; Nakit Akımlarının İskonto Oranının Belirlenmesi
 2. NET AKTİF DEĞERİ YÖNTEMİ
 3. PİYASA DEĞERİ-DEFTER DEĞERİ YÖNTEMİ
 4. TASFİYE DEĞERİ YÖNTEMİ
 5. YENİDEN YAPMA DEĞERİ YÖNTEMİ
 6. İŞLEYEN TEŞEBBÜS DEĞERİ YÖNTEMİ
 7. EMSAL DEĞERİ YÖNTEMİ
 8. EKSPERTİZ DEĞERİ YÖNTEMİ
 9. TEMETTÜ VERİMİ YÖNTEMİ
 10. FİYAT KAZANÇ ORANI YÖNTEMİ
 11. FİYAT/NAKİT AKIM ORANI YÖNTEMİ
 12. PİYASA KAPİTALİZASYON DEĞERİ YÖNTEMİ
 13. DEFTER DEĞERİ YÖNTEMİ
 14. VARLIK FİYATLAMA MODELİ (CAPİTAL ASSET PRİCİNG MODEL-CAPM)