Hakkımızda

ÇAĞAN DENETİM VE KURUMSAL YÖNETİM AKADEMİSİ olarak Türkiye'de; KURUMSAL SÜREÇ YÖNETİMİ, DENETİM, EĞİTİM, MALİ MÜHENDİSLİK, BELGELENDİRME, FİNANSAL ÇÖZÜMLEME, DEĞERLEME vb. branşlarda; alanında uzman kadrosuyla ve yenilikçi çözüm önerileriyle faaliyette bulunmaktayız.

Sizlere güvenilir ve sorumlu bir partneriniz olmak misyonuyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu bağlamda;

  • Yasal mevzuata ve etik kurallara uygun hareket etmek,
  • Evrensel ilke ve davranış kurallarına riayet etmek,
  • Güvenin temelini oluşturan ve çalışmalara itimat edilmesinin zeminini oluşturan dürüstlük ilkesini gözetmek,
  • Süreç veya faaliyetler ile ilgili bilgiyi toplarken, değerlendirirken ve sonuçlandırırken en üst seviyede objektiflik ilkesi ile hareket etmek,
  • Çözüm ortaklarından elde edilen bilginin sahipliğine ve değerine saygı göstermek,
  • Hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde gereken bilgi, beceri ve tecrübeyi ortaya koymak,
  • Bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirmek,
  • Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, çözüm ortağını bilgilendirmek,
  • Değerlendirmelerinde tarafsız olmak,
  • Çözüm ortağının tüm bilgilerinin gizliliğini korumak

sorumlulukları ile hareket etmekteyiz…